Category Archives: Tajuk Subjek dan Tesaurus

Hubungan Tajuk Subjek dan Tesaurus dalam Pengolahan Bahan Pustaka serta Temu Kembali Informasi di Perpustakaan

HUBUNGAN TAJUK SUBJEK DAN TESAURUS DALAM PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA SERTA TEMU KEMBALI INFORMASI DI PERPUSTAKAAN

cropped-logo-UNS.jpg

Yashinta Endah Kusuma Wardani

D3 Perpustakaan A

Klasifikasi 1

RR. Iridayanti Kurniasih

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

Contoh Soal dan Jawaban : Tajuk Subjek dan Tesaurus

Mata Kuliah : Tajuk Subjek dan Tesaurus

Soal !

  1. Apa arti dari Tajuk Subjek dan Tesaurus?
  2. Apa tujuan Tajuk Subjek?
  3. Bagaimana cara menentukan Subjek?
  4. Sebutkan jenis Tajuk Subjek! Jelaskan!
  5. Tentukan IL, IK, dan IB dari :

a. Tanaman – Jagung – Biji-bijian

b. Binatang – Binatang Langka – Komodo

c. Katak – Amfibi – Binatang

Tesaurus?

visual-thesaurus-cool-cropped-500

Apa itu Tesaurus?

Tesaurus adalah alat untuk pengawasan kosakata (vocabulary control). Tesurus berfungsi untuk membant meningkatkan kualitas penelusuran informasi, yaitu memberikan bimbingan kepada para pengindeks dan penelusur informasi tentang istilah-istilah mana yang harus digunakan.